Analyse

En virksomhed indenfor servicebranchen har den forretningsmæssige udfordring at de har overskud, men grundet kompleksitet ikke ved hvilke forretningsområder der er profitable og hvilke der ikke er. 1107pm foretager regnskabsanalyse, ændrer virksomhedens kontoplan til en opsætning der giver mening i forhold til analyse på enhedsniveau. Der udarbejdes finance manualer for at sikre kontinuerlige processer. Endvidere udvikler 1107pm dashboard rapportering med udgangspunkt i virksomhedens regnskabsdata. Denne er tilrettelagt så virksomheden selv via en nem eksport laver brugbar og værdiskabende månedsrapportering med KPI´s. Rapporteringen fungerer som grundlag for virksomhedens ledelse i forhold til hvilke områder der skal fokuseres på, og hvilke aktiviteter der er profitable.

Virksomheden opnår bedre overblik over egen forretning. 1107pm afslutter projektet og har, efter opfølgning, ikke nogen rolle i virksomheden fremadrettet.