Interim

En virksomhed indenfor produktion tilknytter 1107pm på tidsbegrænset kontrakt. Virksomheden har brug for organisatorisk, strategisk og analytisk assistance samt sparring for ejeren i forbindelse med afskedigelse af CFO. Der skal tilknyttes en ny CFO og der iværksættes rekrutteringsproces. Der søges efter en CFO der har andre kompetencer end indenfor organisation og strategi, områder som fremadrettet varetages af virksomhedens ejer.

Med udgangspunkt i opgavebeskrivelse mellem 1107pm og virksomhedens ejer, sørger 1107pm for at organisationen tilrettes, og der ansættes personer der passer ind i den nye organisation. Endvidere ændres en række processer og der laves procesbeskrivelser til de nye forretningsgange.  Den eksisterende strategi tilrettes i samarbejde med 1107pm.

1107pm assisterer i forbindelse med ansættelse af CFO og laver overlevering. 1107pm har ingen rolle i virksomheden fremadrettet.