Strategi

En virksomhed indenfor software industrien har udviklet et immaterielt aktiv. Produktet har været lanceret i et lille år, men har til trods for stort potentiale svært ved at få solgt produktet til kunder. Virksomheden har rettet henvendelse til 1107pm for at få sparring omkring hvad de gør forkert, samt få udviklet en strategi- og eksekveringsplan.

1107pm analyserer virksomhedens produkt, samt hidtidige aktiviteter og tiltag. Herefter præsenterer 1107pm virksomheden for en strategiplan med udgangspunkt i individuelle eksekveringsplaner for produktudvikling, kundetilgang samt præsentation.

1107pm fortsætter med at være tilknyttet virksomheden med nøje defineret rolle. Dette med henblik på at sikre at den tilrettelagte strategi følges, samt for at assistere på konsulentbasis på områder hvor virksomheden ikke har den fornødne ekspertise, herunder at repræsentere virksomheden i forretningsmæssige sammenhænge sammen med virksomhedens ejere.