Præsentation

1107pm yder værdiskabende og forståelig konsulentydelser. Som tidligere CFO og Adm. direktør ved jeg hvor diffust det kan være at skulle tilknytte en konsulent. Ofte er det dyrt at gøre brug af konsulenter, og derudover er det svært at gennemskue hvori værdiskabelsen består. Hos 1107pm er ydelserne simple, forståelige og værdiskabende:

Analyse og rapportering:
Mange virksomhedsejere ved utroligt lidt om deres egen virksomhed. Både i med- og i modgang. Det skyldes givetvis, at de fleste entreprenante personer der har en god ide, visioner og drivet til at føre den ud i livet, ofte ikke er gode til at følge kvalitativt op på dette. Hos 1107pm følger vi op. Med udgangspunkt i vores kunders regnskabsdata, laver vi driftsøkonomisk analyse af virksomheden og følger op med anbefalinger til værdiskabende forbedringer og tiltag. Endvidere laver vi rapporteringsmodeller i excel ud fra virksomhedens behov til nem, månedlig opfølgning.

Interim management:
For mange virksomhedsejere er det en uoverskuelig proces at skulle skifte ud i topledelsen, selv hvis man er utilfreds med sin CFO eller CEO. Det er forbundet med usikkerhed overfor organisationen, det er forbundet med usikkerheden omkring at finde den rette afløser og det er sjældent at man kan lade den ene direktør afløse den anden gnidningsfrit. 1107pm tilbyder interim management på CFO og CEO niveau. Sammen med vores kunde definerer vi mål for interim ansættelsen i form af evt. reorganisering, ansættelser, opbygning af kontrolmiljø, rapportering mv. 1107pm assisterer også i forhold til at ansætte en ny direktør.

Strategi:
I mindre virksomheder savner virksomhedsejeren ofte strategisk sparring. Den gode ide er ikke meget værd hvis den ikke føres korrekt ud. 1107pm yder på projektbasis sparring og oplæg. 1107pm udfordrer virksomhedens eksisterende strategi og medvirker til at tilrette og optimere denne. 1107pm udarbejder strategiplan og eksekveringsplan samt plan for opfølgning.